Bell Schedule

SOAR Bell Schedule: 6th & 7th Grade 

 • Intake/Breakfast: 7:10 – 7:35

 • SOAR: 7:35 – 8:05 

 • Block 1: 8:08 – 9:28

 • Block 2: 9:31 – 10:50 

 • Block 3: 10:53 – 12:43 

 • Grade 7 (C) lunch 11:15 -11:35

 • Grade 7 (D) lunch 11:40 – 12:00

 • Grade 6 (E) lunch 12:05 – 12:30

 • Block 4: 12:46 – 2:05

SOAR Bell Schedule: 8th Grade 

 • Intake/Breakfast: 7:10 – 7:35

 • SOAR: 7:35 – 8:08

 • Block 1: 8:11 – 9:31 

 • Block 2: 9:34 – 11:21

 • Grade 8 (A) lunch 10:25 -10:45

 • Grade 8 (B) lunch 10:50 – 11:10

 • Block 3: 11:24 – 12:46  

 • Block 4: 12:49 – 2:05

No SOAR Bell Schedule

6th & 7th Grade 

 • Intake/Breakfast: 7:10 a.m. – 7:35 a.m.

 • Block 1: 7:35 a.m. – 9:03 a.m. 

 • Block 2: 9:06 a.m. – 10:34 a.m. 

 • Block 3: 10:37 a.m. – 12:33 p.m. 

 • Grade 7 (C) lunch 11:10 -11:30

 • Grade 7 (D) lunch 11:35 – 11:55

 • Grade 6 (E) lunch 12:00 – 12:25

 • Block 4: 12:36p.m. – 2:05 p.m.

8th Grade

 • Intake/Breakfast: 7:10 a.m. – 7:35 a.m.

 • Block 1: 7:35 a.m. – 9:06 a.m

 • Block 2: 9:09 a.m. – 11:05 a.m.

 • Grade 8 (A) lunch 10:15 -10:35

 • Grade 8 (B) lunch 10:40 – 11:00

 • Block 3: 11:08 a.m. – 12:36 p.m.

 • Block 4: 12:39p.m. – 2:05 p.m.

3 Hour Early Release

6th & 7th Grade

 • Intake/Breakfast: 7:10 a.m. – 7:35 a.m. 

 • Block 1: 7:35 a.m. – 8:25 a.m.

 • Block 2: 8:28 a.m. – 9:18 a.m. 

 • Block 4: 9:21 a.m. – 10:11 a.m. 

 • Block 3: 10:14 a.m. – 11:05 a.m.

 • Grab & Go Lunch

8th Grade

 • Intake/Breakfast: 7:10 a.m. – 7:35 a.m. 

 • Block 1: 7:35 a.m. – 8:28 a.m. 

 • Block 2: 8:31 a.m. – 9:21 a.m. 

 • Block 4: 9:24 a.m. – 10:14 a.m. 

 • Block 3: 10:17 a.m. – 11:05 a.m. 

 • Grab & Go Lunch

2 Hour Delay

6th & 7th Grade

 • Intake/Breakfast: 9:10 a.m. – 9:35 a.m.

 • Block 1: 9:35 a.m. – 10:28 a.m. 

 • Block 3: 10:31 a.m. – 12:04 p.m.

 • Grade 7 (C) lunch 10:40 -11:00

 • Grade 7 (D) lunch 11:05 – 11:25

 • Grade 6 (E) lunch 11:30 – 11:50

 • Block 2: 12:07 p.m. – 1:00 p.m.

 • Block 4: 1:03 p.m. – 2:05 p.m.

8th Grade

 • Intake/Breakfast: 9:10 a.m. – 9:35 a.m.

 • Block 1: 9:35 a.m. – 10:31 a.m.

 • Block 3: 10:34 a.m. – 11:45 a.m.

 • Block 2: 11:48 a.m. – 1:05 p.m.

 • Grade 8 (A) lunch 11:55 -12:15

 • Grade 8 (B) lunch 12:20 – 12:40

 • Block 4: 1:08 p.m. – 2:05 p.m.